ЗДО №4 "Веселка", м. Корюківка
Чернігівська область, Корюківський район

Про заклад

Дошкільний навчальний заклад № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради розпочав свою діяльність 30 листопада 1979 року. Це типове приміщення, яке має площу 1 946 м2   та 1 2884 га загальної території. Проектна потужність закладу 250. У закладі функціонує 9 груп , з них 8 загального розвитку і 1 компенсуючого типу (логопедична група):

  • І молодша група від 2 до 3 років – дві групи;
  • ІІ молодша група від 3 до 4 років – дві групи;
  • Середня група від 4 до 5 років – дві групи;
  • Старша група від 5 до 6 років – дві групи
  • Група дітей з порушенням мови ( логопедична) - одна група.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами Власника, власним Статутом.

ДНЗ №4 «Веселка» є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки з власними реквізитами, має власний баланс, може мати рахунки у підрозділах Державної казначейської служби та діє на підставі Статуту, який затверджений Власником.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, соціальної адаптації та готовність продовжувати освіту, а також задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

 Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 Заклад несе відповідальність в межах, визначеному законодавством.

Логін: *

Пароль: *