ЗДО №4 "Веселка", м. Корюківка
Чернігівська область, Корюківський район

Вплив музики на розвиток мозку дитини

Музику мало викладають у школі. Це дуже дивує, особливо з огляду на те, що все більша кількість досліджень доводить, що музика активізує багато з тих ділянок мозку, які задіяні у сприйнятті мови, запам'ятовуванні та зберіганні інформації, а також використанні інших важливих навичок мислення, необхідних для досягнення успіху в навчанні. Як виявилось, музика також приносить користь дітям у соціальному й емоційному плані.

Далі зазначено сім сфер життя дитини, на які, відповідно до результатів досліджень, позитивно впливає музика.

 

1. Значеннєве сприйняття мови (мовлення)

 Кілька недавніх досліджень дозволяють припустити, що мозок сприймає й обробляє музику й мову однаково, і що навчання музики може принести користь у розвитку мовних навичок. Зокрема, одне з досліджень виявило значний ступінь збігу в обробці мозком музики й мови, інше дослідження, проведене вченими Стенфордського університету, показало, що опанування музичного інструмента покращує ефективність обробки людським мозком розмовної мови. Отримані результати свідчать про те, що учням, які відчувають труднощі з мовою й навчанням читання, заняття музикою особливо корисні.

2. Пам'ять

Користь від музичної освіти, звичайно, отримує й пам'ять. Одне з досліджень, проведених у Гонконгському університеті, виявило, що діти, які отримують музичну освіту, демонструють кращу вербальну пам'ять у порівнянні з однолітками, які музикою не займаються. Після одного року спостережень за дітьми, які брали участь у дослідженні, з'ясувалося, що ті, хто почав або продовжив навчання музики, продемонстрували значне покращення вербальної пам'яті. Інакше кажучи, запам'ятовування музичних творів пов'язано також з поліпшенням пам'яті немузичної. Ця взаємозалежність може бути викликана тим, як музика «спантеличує» дитячий розум. Дослідники пояснюють, що заняття музикою тренує мозок правильно розподіляти увагу й пам'ять у процесі виконання складних завдань.

3. Математика

Якщо ви коли-небудь пробували прочитати й зіграти навіть простий уривок музичного твору або просто бити в барабан у такт, то знаєте, що музика вимагає від виконавця математичних операцій (наприклад, ділення), до того ж, реагувати й діяти потрібно відразу, миттєво. Але це не все. Дослідження також виявили зв'язок між музичною освітою й успіхом на уроках математики в школі. Наприклад, одне з досліджень, проведених ученими Королівської консерваторії в Канаді, вивчало вплив художньої освіти на учнів початкової школи. У результаті виявили, що учні, які вивчають мистецтво, отримували набагато вищі оцінки на тестах з математики, пов'язаних з обчисленнями й розрахунками, ніж учні з контрольної групи.

4. Самосвідомість і самоаналіз

Учені-неврологи вважають, що заняття музикою сприяють умінню дітей «оцінювати самих себе» замість того, щоб розраховувати на зовнішні винагороди. У той час як більша частина нашого навчання зосереджена на оцінках і нагородах, музика може сприяти внутрішній мотивації. Точність і увага, які потрібні для гри на музичному інструменті, – негайна реакція, яка змушує музиканта коригувати власне виконання, – сприяють постійному спостереженню й контролю над собою. Це допомагає критично ставитись до своєї роботи й не задовольнятися чимось меншим, ніж запланований результат.

5. Навички спілкування

Дослідники вказують на те, що користь від занять музикою виходить за межі академічних результатів. Участь у шкільному або іншому музичному колективі сприяє появі загальних спогадів, отриманих на музичних заходах. Це досвід встановлення соціальних зв'язків і ефективної комунікації. Такі зв'язки допомагають дитині розвивати навички спільної роботи. Учителі також відзначають вплив музики на соціальне благополуччя учнів. Відзначено, що діти, які беруть участь у музичних колективах, часто краще виховані, володіють більшою впевненістю в собі, добре вчаться.

6. Академічний успіх

З огляду на всю ту користь, яку музика приносить розвитку мовних і математичних навичок, пам'яті й самосвідомості дітей, не дивно, що існує велика взаємозалежність між музикою й загальною академічною успішністю. Дослідження показали, що учні, які займаються музикою, домагаються більш високих результатів у математиці й мовах, ніж учні, узагалі не пов'язані з музикою, а старшокласники з музичною підготовкою успішніше складають випускні іспити в порівнянні з їх немузичними однолітками. Одне з досліджень виявило, що музиканти мають найвищий показник вступу в медичні ВНЗ.

7. Довгостроковий успіх

Учні з музичною освітою, як правило, досягають більшого успіху в довгостроковій перспективі за такими показниками, як рівень освіти й прибутки. Одне з опитувань показало, що майже дев'ять з десяти осіб з післядипломною освітою займалися музикою в шкільному віці, і 83% людей з доходами вище середнього рівня мають музичну освіту. Дослідження також виявили, що старшокласники, які беруть участь у музичному ансамблі або оркестрі, значно рідше вживають наркотики й алкоголь не тільки в період навчання у школі, а й упродовж усього життя.

Логін: *

Пароль: *